Huishoudelijk Reglement

In onze praktijk, waar vaak meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Doel hiervan is om zowel voor cliënten, bezoekers als werknemers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

  • In onze praktijk gelden de algemeen bekende fatsoensnormen en zowel cliënten als werknemers dienen zich hieraan te houden.
  • Indien u een jas of andere persoonlijke eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u er dan op dat er geen waardevolle spullen in achterblijven.
  • De praktijk is onder geen beding verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw (persoonlijke) eigendommen, in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets etc.).
  • We verzoeken u vriendelijk het parkeren van uw auto of fiets zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • We verzoeken u vriendelijk gelezen lectuur terug te plaatsen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat.
  • De oefenzaal is niet toegankelijk voor kinderen, tenzij de behandelend fysiotherapeut anders beslist. De behandelend fysiotherapeut zal dan gedurende de oefensessie aanwezig zijn in de oefenzaal.
  • Het is niet toegestaan in de wachtkamer te roken of etenswaren te nuttigen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie etc.) op te volgen.